Vlada usvojila Glavni operativni plan odbrane od poplava

7.1.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 30. redovne sjednice Prijedlog odluke o usvajanju Glavnog operativnog plana odbrane od poplava Brčko distrikta BiH za 2018. godinu, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Image for news

Glavnim operativnim planom odbrane od poplava utvrđuje se organizacija, način i postupak vršenja odbrane od poplava i leda na području Brčko distrikta BiH na kojem su izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti i na području Brčko distrikta BiH na kojem ne postoje spomenuti objekti.

Šef Odjeljenja Saša Tanić istakao je da je izrada operativnog plana redovna obavezna aktivnost Odjeljenja te da on suštinski nije promijenjen u odnosu na prethodnu godinu.

„Na sjednici Vlade smo usvojili zaključak kojim smo formirali komisiju u čijem su sastavu, osim šefa Odjeljenja za poljoprivredu, i zamjenik gradonačelnika, direktor Direkcije za finansije te šef Odjeljenja za javnu sigurnost. Komisija će se baviti razrađivanjem procedura kako bi bio olakšan posao u slučaju kriznih situacija i kako bismo bili spremni u slučaju neke elementarne nepogode. Razgovarat ćemo i o mogućnostima da sredstva u okviru budžetskih rezervi namjenski pozicioniramo za krizne situacije kako ne bismo imali problema ako bi nas zadesila vanredna situacija“, istakao je Tanić.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Akcionog plana provedbe Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za 2018. godinu.

Usvojen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju zamjenika člana timova za implementaciju projekata „Projekat stambene obnove“,„Projekat rekonstrukcije stambenog fonda“ i „Projekat CEB II L/D 1789 (2013)“ – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja, na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju člana Vijeća za nauku BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je saglasnost za angažovanje dva izvršioca u Odjeljenju za javnu sigurnost za obavljanje posebnih poslova te jednog izvršioca u Kabinetu gradonačelnika.

Usvojen je Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti članova i zamjenika članova Policijskog odbora kao i prijedlozi odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Policijskog odbora te članova i zamjenika iz reda državnih službenika.

Sjednica Vlade je prekinuta kod rasprave o Nacrtu Strategije za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018–2019. godine i Akcionog plana za implementaciju strategije i bit će nastavljena 9. 2. 2018. godine.