Služba zajedničkih poslova

Djelokrug rada:

Obavlja zajedničke poslove na nivou odjeljenja iz oblasti budžeta, finasija, knjigovodstva, pravnih poslova, izrade zakona, podzakonskih akata, personalnih evidencija, materijalne i finansijske kontrole i administracije.

Služba je sačinjena od referenata zaduženih za pojedine oblasti.