Saopćenje za javnost Odjeljenja za javnu sigurnost

10.5.2019. Na osnovu dostupnih informacija od nadležnih hidrometeoroloških službi o opasnosti od obilnih kišnih padavina u periodu od 12. do 15. maja 2019. godine, Odjeljenje za javnu sigurnost izdaje upozorenje građanima da se odmah pripreme za nastupajuće vremenske neprilike – OBILNE KIŠNE PADAVINE.

Image for news

U skladu s trenutnom situacijom vodostaja na terenu (povišeni vodostaji) upozoravamo sva pravna i fizička lica da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od obilnih kišnih padavina.

Odjeljenje za javnu sigurnost apeluje na građane Brčko distrikta BiH da preduzmu sve pripremne radnje i postupke s ciljem samozaštite i zaštite vlastitih materijalnih dobara.

Sve raspoloživo ljudstvo i tehnika Odjeljenja za javnu sigurnost je u stanju pripravnosti i spremno je za djelovanje, a građani o eventualnim vanrednim situacijama mogu obavijestiti Centar osmatranja i obavještavanja na brojeve 121 ili 123.

 

 Šef Odjeljenja za javnu sigurnost

             Edin Zaimović