31. redovna sjednica: Vlada dala saglasnost za projektni zadatak izrade strategije razvoja

14.2.2018. Vlada Brčko distrikta BiH održala je 31. redovnu sjednicu na kojoj je dala saglasnost na projektni zadatak za izradu Nacrta strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period 2018–2025. godina i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Image for news

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević rekao je da je prethodna strategija istekla prošle godine te će nova biti urađena po jedinstvenoj metodologiji kakva se koristi u Evropskoj uniji, na državnom i entitetskom nivou.

„Pri izradi projektnih zadataka nam je pomogao UNDP. Vjerujemo da će strategija koja će biti donesena odgovoriti svom zadatku i da će podstaknuti razvoj Brčko distrikta BiH u ekonomskom, društvenom, ekološkom i prostornom smislu“, istakao je Gudeljević. On je naveo da je jedan od nedostataka prethodne strategije bio nedostatak praćenja njene realizacije.

„Nova strategija predviđa da se u okviru Ureda gradonačelnika formira nova jedinica za strateško planiranje koja će biti instalirana zbog bolje komunikacije i koja će imati specijalizirani zadatak da prati realizaciju strategije razvoja i predlaže nove strategije“, dodao je Gudeljević.

Članovi Vlade usvojili su Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH te odobrili Smjernice za izradu nacrta zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2018. godinu. Izjašnjavajući se o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu BiH, koji je predložio Klub poslanika SNSD-a u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Vlada je dala saglasnost na nacrt ovog zakona, te uputila navedeni akt u daljnju proceduru.

Usvojeni su i godišnji planovi gazdovanja šumama u svojini Brčko distrikta BiH kao i u privatnoj svojini za 2018. godinu na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je saglasnosti za odobrenje sredstava za finansiranje nastavka liječenja primjenom lijeka Blincyto (Blinatumomab), a u sklopu predtransplantacione pripreme za osigurano lice Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH u ukupnom iznosu od 366.867,94 KM.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog zaključka u vezi s imenovanjem člana delegacije BiH u ime Brčko distrikta BiH koji će učestvovati u aktivnostima za unapređenje saradnje BiH i Bavarske, Prijedlog zaključka u vezi s primjenom izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, kao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Završni izvještaj o provođenju Gender akcionog plana BiH za period 2013–2017. godine.

Vlada se izjasnila i o Prijedlogu za jednogodišnje produženje okvira razvojne pomoći UN za BiH za period 2015–2019. te primila k znanju Informaciju o sticanju nekretnine uz naknadu označene kao parcela broj 1806/46, k.o. Brčko 2.

Na današnjoj sjednici primljena je k znanju Informacija o postupcima javnih nabavki u periodu oktobar-decembar 2017. godine te usvojen Izvještaj o radu Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH za 2017. godinu. Članovi Vlade usvojili su odluke o angažovanju 6 lica za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, 1 osobe u Odjeljenju za javnu sigurnost te 6 osoba u Direkciji za finansije.